Wat is het verschil tussen kinderopvang en kinderdagverblijf?

Wat is het verschil tussen kinderopvang en kinderdagverblijf

De Kleine Houtrakkers biedt opvang voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar oud. Wij zijn geopend van 07.30 tot 18.30 uur en bieden opvang op twee locaties. Op locatie Kleine Houtweg hebben wij twee verticale groepen. Op locatie Zijlweg hebben wij twee verticale groepen én één peutergroep. De Kleine Houtrakkers biedt professionele opvang en begeleiding voor kinderen door gekwalificeerd personeel. De medewerkers bieden ook verschillende activiteiten en programma’s om de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Wij hebben naast verticale opvang en de peutergroep geen andere opvangvormen. Maar welke vormen van kinderopvang zijn er allemaal? 

Er zijn verschillende vormen van kinderopvang. Kort opgesomd bestaat het uit de volgende opties:

  • Dagopvang
  • Peuteropvang
  • Buitenschoolse opvang
  • Gastouderopvang
  • Ouderparticipatiecrèche

Dagopvang

De dagopvang staat ook wel bekend als kinderopvang, kinderdagverblijf of crèche. Wij hanteren zelf de term kinderopvang, maar het betekent allemaal hetzelfde: het opvangen van kinderen van 0 tot en met 4 jaar oud in een groep bestaande uit maximaal 16 kinderen. De hoeveelheid leidsters is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en hoeveel kinderen er aanwezig zijn. Het maximum aantal kinderen is afhankelijk van de grootte van de groep. Bij dagopvang wordt een kind de hele dag opgevangen in een horizontale of verticale groep.

Bij een horizontale groep zitten kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar. Hierbij kun je denken aan een babygroep of een peutergroep. Bij een verticale groep zijn de leeftijden gemengd en hoeven kinderen niet bij een bepaalde leeftijd over te stappen naar een andere groep. 

Peuterspeelzalen

Peuterspeelzalen worden ook wel peuteropvang genoemd. Bij de peuteropvang kunnen kinderen van 2 tot en met 4 jaar oud spelen. Kinderen worden geen hele dagen opgevangen, maar in dagdelen. Vaak is de peuteropvang in de ochtend geopend.  

Buitenschoolse opvang

Dit wordt ook meestal bso genoemd. Bij een bso worden kinderen die naar de basisschool gaan opgevangen (4 t/m 13 jaar). Kinderen worden door de bso van school afgehaald of ze gaan er zelf naartoe. Kinderen kunnen er na schooltijd, tijdens schoolvakanties en op studiedagen terecht. Vandaar dat de term naschoolse opvang (nso) ook voorbijkomt genoemd. In sommige gevallen kunnen kinderen ook gebruik maken van  voorschoolse opvang (vso), echter biedt niet elke bso ook vso aan. Bij de vso wordt het kind door de leidsters naar school gebracht.  

Gastouderopvang

De gastouderopvang is opvang voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar oud in een groep van maximaal 6 kinderen. Vaak vindt de opvang plaats bij de gastouder thuis. Als de gastouder zelf kinderen heeft van maximaal 10 jaar oud, telt dat mee in de groepsgrootte. De gastouder kan ook bij een gezin zelf opvang verlenen, dan wordt het ‘gastouder aan huis’ genoemd. Alle gastouders zijn aangesloten aan een gastouderbureau dat bemiddelt tussen de ouder en gastouder. 

Ouderparticipatiecrèche

Per 1 juli 2021 is ook de ouderparticipatiecrèche (opc) opgenomen in Wet Kinderopvang. Dit is opvang dat voor en door ouders wordt geregeld. Bij een opc staat één van de ouders van de op te vangen kinderen zelf op de groep. Dit gebeurt niet op het woonadres van de ouders, maar in een daarvoor bestemde ruimte. Deze vorm van opvang komt het minste voor in Nederland.

Facebook
Twitter
LinkedIn
error: Content is protected !!