Een klacht melden

Klik op onderstaande knop voor onze volledige klachtenregeling. In de klachtenregeling staat wat ouders kunnen doen als zij ontevreden zijn of een klacht hebben. Ook is beschreven hoe de klachten van ouders worden behandeld en geregistreerd.

Speelblok rood
Speelblok blauw

Hoe meld ik een klacht?

Wij vinden het erg belangrijk om een goede vertrouwensband te hebben met ouders en verzorgers. Wij doen ons uiterste best om goed voor uw kind(eren) te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent en vragen heeft over wat u kunt doen. Als er iets is, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Het is voor alle betrokken partijen het prettigst als een klacht zo snel mogelijk wordt besproken en afgehandeld. Ouders of verzorgers bespreken bij voorkeur een klacht eerst met de persoon die direct erbij betrokkenen is. Zo kunnen we samen zo snel mogelijk tot een oplossing komen.

Wilt u niet direct met ons contact opnemen? Ouders kunnen ook hun klacht met de oudercommissie bespreken. De oudercommissie kan advies geven en dienen als bemiddelaar tussen ouders en De Kleine Houtrakkers. Alle klachten worden volgens de klachtenregeling behandeld. Als de opties niet tot bevredigende oplossingen leiden, kan er ook een formele klacht worden ingediend.

Klachtenloket kinderopvang

Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan kunnen ouders extern om informatie, raad en advies vragen. Dit kan bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket-kinderopvang.nl.

Geschillencomissie

Kindercentrum De Kleine Houtrakkers is aangesloten bij de Geschillencommissie. U kunt het geschil aanmelden via de website www.degeschillencommissie.nl. In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie.

error: Content is protected !!