Tarieven kinderopvang

Benieuwd naar de tarieven kinderopvang? Om goed inzicht te krijgen in de kosten van onze kinderopvang kunt u gebruik maken van onze speciale rekentool. Hierdoor wordt duidelijk of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en hoeveel u maandelijks netto dient te betalen. Heeft u een specifieke vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

Speelblok blauw
speelblok groen
De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....


Veelgestelde vragen

Om kinderopvangtoeslag aan te vragen, gaat u naar de website van de Belastingdienst. Voor de aanvraag heeft u verschillende gegevens nodig die u grotendeels terug kunt vinden op uw contract. Het contract bevat informatie zoals het uurtarief, het LRK-nummer en het aantal uren opvang dat u afneemt. Daarnaast heeft u uw verzameljaarinkomen nodig.

Voor het jaar 2023 is het maximum uurtarief waarover u kinderopvangtoeslag ontvangt € 9,12. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden, zoals uw inkomen, hoeveel kinderen u op de opvang hebt, de opvangdagen en gekozen opvanglocatie. Om een indicatie te krijgen van de kosten en wat u ontvangt aan kinderopvangtoeslag, kunt u gebruikmaken van onze eenvoudige rekentool.

U heeft recht op kinderopvangtoeslag als u en uw partner werken. Als een van u niet werkt, maar wel studeert, een traject volgt om werk te vinden of een verplichte inburgeringscursus volgt, heeft u ook recht op kinderopvangtoeslag.

U kunt tot maximaal 230 opvanguren per maand en per kind vergoed krijgen. Vanaf 2023 geldt dit maximum voor iedereen die recht heeft op kinderopvangtoeslag, ongeacht het aantal uren dat u werkt of studeert. Bij 5 dagen per week opvang is er sprake van 238 opvanguren per maand.

Als u uw baan verliest, heeft u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Dit geeft u de tijd om te solliciteren, terwijl uw kinderen kunnen blijven genieten van opvang. Als u binnen deze periode wel of geen nieuwe baan vindt en uw verzamelinkomen of aantal gewerkte uren verandert, dient u de wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst. Zo ontvangt u alleen de toeslag waar u recht op heeft. Eventueel teveel ontvangen toeslag moet u later weer terugbetalen.

Als u uw baan verliest, heeft u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Dit geeft u de om te solliciteren, terwijl uw kinderen kunnen blijven genieten van opvang. Als u binnen deze periode wel of geen nieuwe baan vindt en uw verzamelinkomen of aantal gewerkte uren verandert, dient u de wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst. Zo ontvangt u alleen de toeslag waar u recht op heeft. Eventueel teveel ontvangen toeslag moet u later weer terugbetalen.

De Belastingdienst keert belastingteruggaven en toeslagen op één rekeningnummer per belastingplichtige (u of uw partner) uit. Bij De Kleine Houtrakkers is het niet mogelijk om de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan ons over te maken. U ontvangt zelf de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst en betaalt dus altijd zelf de factuur aan ons (via automatische incasso).

Het is van groot belang dat de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst van u de juiste gegevens ontvangt, zodat zij de kinderopvangtoeslag correct kunnen uitbetalen. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen aan de afdeling Belastingdienst Toeslagen. De onderstaande wijzigingen moet u doorgeven:

  • Het aantal dagen en aantal uren opvang
  • LRK-nummer
  • Wijziging in inkomen
  • Uurtarief

Let op! Nadat u bent ingelogd op Mijn toeslagen ziet u, of uw wijziging ook goed is verwerkt. Als u meerdere wijzigingen moet doorgeven, moet er minimaal twee werkdagen tussen de wijzigingen zitten. Voor ouders die studeren, inburgeren of in een re-integratietraject zitten, geldt dat zij de wijzigingen eerst doorgeven aan de gemeente. Pas nadat de gemeente de wijziging heeft goedgekeurd, dienen zij deze wijziging(en) zelf aan de Belastingdienst Toeslagen door te geven.

Elke maand ontvangt u van ons rond de 20ste van de maand een factuur voor de opvang. De factuur zetten we voor u klaar in het Ouderportaal. Via automatische incasso innen wij het bedrag voorafgaand aan de maand waarin de opvang van uw kind plaatsvindt. Hiermee sluiten we aan bij de Belastingdienst Toeslagen, die ook vooraf de kinderopvangtoeslag overmaakt. De datum waarop wij incasseren kan per maand verschillen. De incasso vindt plaats op de 25ste m.u.v. weekend en feestdagen, dan kan de incasso eerder plaatsvinden.

Vragen over betalingen of facturatie kunt u mailen naar facturen@houtrakkers.nl.

Foto kinderen
vector icoon zon

Wilt u een keertje bij ons binnen komen kijken?

U bent van harte welkom voor een rondleiding bij De Kleine Houtrakkers in Haarlem. Druk op de onderstaande knop en maak direct een afspraak voor een eerste kennismaking. Alvast tot ziens!

error: Content is protected !!