Gebarentaal leren voor kinderen

gebarentaal leren voor kinderen

Gebarentaal leren voor kinderen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Wat dit inhoudt en wat de voordelen zijn leggen we graag uit!

Wat is gebarentaal?

Gebarentaal is een taal die bestaat uit handgebaren en lichaamstaal. Hoewel het vaak wordt geassocieerd met doven en slechthorenden, kan gebarentaal ook worden gebruikt door baby’s en kinderen die nog niet kunnen praten.  Het kan voor kinderen frustrerend zijn als zij merken dat zij zich niet verstaanbaar kunnen maken en dat zij de mensen om zich heen niet kunnen verstaan. De Kleine Houtrakkers is een van de weinige kinderdagverblijven waar actief wordt gewerkt met gebarentaal. Wij combineren het zo veel mogelijk met onze thema’s. Bijvoorbeeld rond Dierendag worden de gebaren voor dieren aangeleerd. Elke week staat een ‘gebaar van de week’ in de spotlight. Zo krijgen ook ouders mee wat wij doen en wat hun kind bedoelt met een gebaar. 

Gebarentaal leren

Gebarentaal leren kan de communicatie tussen ouders en baby’s verbeteren. Baby’s beginnen te communiceren voordat ze kunnen spreken, en gebarentaal biedt hen een manier om hun behoeften en emoties uit te drukken. Kinderen vanaf een half jaar kunnen gebaren herkennen en zelf ook gebruiken. Soms zelfs al eerder bij kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Door gebaren te gebruiken zoals “meer”, “mama” en “papa”, kunnen baby’s hun wensen duidelijk maken zonder te huilen of gefrustreerd te raken. Het helpt kinderen om de wereld om hen heen beter te begrijpen en te reageren op hun omgeving. Dit vermindert stress bij zowel de baby als de ouders, en kan bijdragen aan een gezonde ouder-kind relatie.

Voordelen gebarentaal

Ook gebarentaal leren de taalontwikkeling van kinderen bevorderen. Gebarentaal helpt kinderen om de grammatica, zinsstructuur en woordenschat van de gesproken taal beter te begrijpen. Wanneer kinderen gebaren zien terwijl er een woord wordt uitgesproken, versterkt dit het verband tussen het gesproken woord en de betekenis ervan. Ze leren sneller en effectiever nieuwe woorden en concepten. Dit kan bijdragen aan een beter begrip van de gesproken taal en een grotere woordenschat, waardoor kinderen beter in staat zijn om te communiceren met anderen. Het staat dus niet de gesproken taal in de weg, maar stimuleert het.

Ten derde kan het leren van gebarentaal de cognitieve ontwikkeling van kinderen bevorderen. Gebarentaal vereist dat kinderen leren nadenken over symbolen en hun betekenis, wat kan bijdragen aan de ontwikkeling van het abstracte denken en het probleemoplossend vermogen. Het leren van gebarentaal kan ook bijdragen aan de ontwikkeling van de fijne motoriek en hand-oog coördinatie.

Ten slotte kan gebarentaal leren een positieve invloed hebben op de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Het kind ziet de gebaren, koppelt het aan een woord en de behoefte, gebruikt zelf het gebaar om zijn behoefte vervult te krijgen. Gebarentaal kan dus kinderen helpen zich meer bewust te worden van de gevoelens en emoties van anderen, wat kan bijdragen aan empathie en sociaal bewustzijn. Gebarentaal kan ook bijdragen aan de ontwikkeling van zelfvertrouwen en zelfexpressie, omdat kinderen in staat zijn om hun gedachten en emoties op een duidelijke en effectieve manier te uiten.

Ervaringen van De Kleine Houtrakkers Haarlem

Het leren van gebarentaal biedt vele voordelen voor baby’s en kinderen. Bij De Kleine Houtrakkers merken wij op dat kunnen kinderen beter begrijpen wat er wordt gezegd en kunnen ze meer betrokken worden bij interactieve activiteiten, zoals het lezen van boeken of het spelen van spelletjes. Vooral bij meertalige kinderen biedt het een uitkomst. Het is een unieke manier om communicatie te ondersteunen en te bevorderen. Ouders en verzorgers kunnen gebarentaal leren en gebruiken als een effectieve en leuke manier om te communiceren met hun kinderen, terwijl ze tegelijkertijd de ontwikkeling van hun kinderen stimuleren!

Facebook
Twitter
LinkedIn
error: Content is protected !!