Rates

What does childcare cost? To gain insight into the costs of childcare, you can use our calculation tool. This will show you whether you are entitled to childcare allowance and how much you will have to pay net monthly. Do you have a specific question? Feel free to contact us.

block of green Houtrakkers
The calculation module is loading,
please wait a moment....


Veelgestelde vragen

Om kinderopvangtoeslag aan te vragen, ga je naar de website van de Belastingdienst. Voor de aanvraag heb je verschillende gegevens nodig die je grotendeels terug kunt vinden op je contract. Het contract bevat informatie zoals het uurtarief, het LRK-nummer en het aantal uren opvang dat je afneemt. Daarnaast heb je je verzameljaarinkomen nodig.

Voor het jaar 2023 is het maximum uurtarief waarover je kinderopvangtoeslag ontvangt € 9,12. Hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt, hangt af van je persoonlijke omstandigheden, zoals je inkomen, hoeveel kinderen je op de opvang hebt, de opvangdagen en gekozen opvanglocatie. Om een indicatie te krijgen van de kosten en wat je ontvangt aan kinderopvangtoeslag, kun je gebruikmaken van onze eenvoudige rekentool.

Je hebt recht op kinderopvangtoeslag als jij en je partner werken. Als een van jullie niet werkt, maar wel studeert, een traject volgt om werk te vinden of een verplichte inburgeringscursus volgt, heb je ook recht op kinderopvangtoeslag.

Je kunt tot maximaal 230 opvanguren per maand en per kind vergoed krijgen. Vanaf 2023 geldt dit maximum voor iedereen die recht heeft op kinderopvangtoeslag, ongeacht het aantal uren dat je werkt of studeert. Bij 5 dagen per week opvang is er sprake van 238 opvanguren per maand.

Als je je baan verliest, heb je nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Dit geeft je de om te solliciteren, terwijl je kinderen kunnen blijven genieten van opvang. Als je binnen deze periode een wel of geen nieuwe baan vindt en je verzamelinkomen of aantal gewerkte uren verandert, dien je de wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst. Zo ontvang je alleen de toeslag waar je recht op hebt. Eventueel te veel ontvangen toeslag moet je later weer terugbetalen.

De Belastingdienst keert belastingteruggaven en toeslagen op één rekeningnummer per belastingplichtige (jij of je partner) uit. Bij De Kleine Houtrakkers is het niet mogelijk om de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan ons over te maken. Je ontvangt zelf de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst en betaalt dus altijd zelf de factuur aan ons (via automatische incasso).

Het is van groot belang dat de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst van jou de juiste gegevens ontvangt, zodat zij de kinderopvangtoeslag correct kunnen uitbetalen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen aan de afdeling Belastingdienst Toeslagen. De onderstaande wijzigingen moet je doorgeven:

  • Het aantal dagen en aantal uren opvang
  • LRK-nummer
  • Wijziging in inkomen
  • Uurtarief

Let op! Nadat je bent ingelogd op Mijn toeslagen zie je, of je wijziging ook goed)is verwerkt. Als je meerdere wijzigingen moet doorgeven, moet er minimaal twee werkdagen tussen de wijzigingen zitten. Voor ouders die studeren, inburgeren of in een re-integratietraject zitten, geldt dat zij de wijzigingen eerst doorgeven aan de gemeente. Pas nadat de gemeente de wijziging heeft goedgekeurd, dienen zij deze wijziging(en) zelf aan de Belastingdienst Toeslagen door te geven.

Elke maand ontvang je van ons rond de 20ste van de maand een factuur voor de opvang. De factuur zetten we voor je klaar in het Ouderportaal. Via automatische incasso innen wij het bedrag voorafgaand  aan de maand waarin de opvang van je kind plaatsvindt. Hiermee sluiten we aan bij de Belastingdienst Toeslagen, die ook vooraf de kinderopvangtoeslag overmaakt. De datum waarop wij incasseren kan per maand verschillen. De incasso vindt plaats op de 25ste m.u.v. weekend en feestdagen, dan kan de incasso eerder plaatsvinden.

Vragen over betalingen of facturatie kun je mailen naar facturen@houtrakkers.nl.

Would you like to come in and see us?

You are more than welcome for a tour at De Kleine Houtrakkers in Haarlem. Press the button below and make an appointment for a first meeting. See you soon!

error: Content is protected !!